PRVÉ VÝROČIE POŽEHNANIA KRÍŽA NA HORE BUTKOV

13. 9. 2014

V sobotu dňa 13. septembra 2014 sa na svätej omši na hore Butkov zúčastnilo opäť asi 1 000 veriacich z rôznych regiónov Slovenska.

Hudobný sprievod svätej omše tvorili: Dychová hudba „Ladčianka“ z Ladiec, mužský spevácky zbor „Nemšovan“ z Nemšovej a detský spevácky zbor „Labambino“ z Ladiec.