Do výnimočného duchovného priestoru na hore Butkov sa vstupuje novou monumentálnou bránou. Dostala názov Brána rodiny  a požehnal ju v sobotu 22. augusta 2020, na sviatok Panny Márie Kráľovnej, žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.

Súčasťou vstupnej brány na začiatku krížovej cesty je súsošie Svätej rodiny, ako aj ďalší dvaja ochrancovia - svätý  Michal archanjel a svätý Anton.

Vstupná Brána rodiny je na druhom pilieri doplnená väčším kovovým relikviárom, ktorý vytvorili kováči z Veľkého Šariša. Je v ňom umiestnená relikvia - kameň z jaskyne v Gargane, kde sa sv. Michal viac krát zjavil, kde putovali aj viacerí pápeži.

Pri odchode môžu pútnici na zvone Všetkých svätých potvrdiť svoju vieru vyslovením slova „Verím. Text: „Robte tak, akoby každý deň bol Váš posledný.“ je výzvou, do konania skutkov v ďalšom živote. V porovnaní s večnosťou je čas na zemi iba okamihom. No jeho dôsledky budú trvať naveky. Nikto by nemal žiť v ilúzii nesmrteľnosti. Je potrebné si priznať, že všetci sme zhrešili, všetci sme padli. Preto je milosrdenstvo podmienkou našej spásy. Je cesta, ktorá nás ľudí spojí s Bohom.

Autorom sakrálnych kamenných diel je sochár Ján Gejdoš z Martina, ktorý sa na posviacke osobne zúčastnil. Brána je výsledkom práce  kamenárskych majstrov z Oravy a kováčov z Veľkého Šariša.

Prosme po prechode touto bránou, aby sme žili v kresťanských rodinách a aby sme vo vzájomnej úcte vychovávali  budúce generácie. Kresťanská rodina je obrovský dar pre jej členov,“ zaznelo od Mons. Tomáša Galisa pri slávnostnej posviacke. „Viera je Boží dar. Svätý Anton, patrón stratených a nájdených, pros, aby sme nestratili dar viery. Svätý Michal archanjel, vodca nebeských zástupov, ochraňuj naše rodiny. Svätá rodina, Ježiš, Mária Jozef, orodujete za nás.

Modlitbou krížovej cesty sa pútnici presunuli do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na svätú omšu. Hlavný celebrant - žilinský diecézny biskup Tomáš Galis pripomenul: “Ak nás aj znepokojujú naše hriechy, putujme k našej Kráľovnej, Matke milosrdenstva. V našich dejinách bola vždy úcta k Panne Márii rozšírená. Nech toto dôležité dedičstvo je aj dnes súčasťou nášho života, nezabúdajme sa obracať k našej Matke v našich modlitbách. Mária určite neprestáva orodovať za nás u svojho syna.“

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis hojnému počtu pútnikov a mariánskych ctiteľov z rôznych regiónov Slovenska priblížil liturgickú spomienku k Panne Márii Kráľovnej, ktorú ustanovil veľký ctiteľ Panny Márie, pápež Pius XII. Ten istý pápež vyhlásil 1. 11. 1950 aj dogmu o nanebovzatí Panny Márie. O štyri roky Pannu Máriu korunoval v chráme sv. Petra. Tu povedal, že Panna Mária je Kráľovnou viac ako akákoľvek iná stvorená bytosť a dostala od Boha výnimočné dary. Túto spomienku sme pôvodne slávili 31. mája. Po reforme liturgického kalendára bola prenesená na 22. augusta, čo je 8 dní po slávení Máriinho nanebovzatia. Tým poukázal na úzke spojenie medzi Máriinou kráľovskou hodnosťou a oslávením jej tela a duše v kráľovstve Božieho syna.

Biskup Tomáš Galis pripomenul slová Panny Márie, ktorá povedala sv. Brigite Švédskej: Som Kráľovná neba a Matka milosrdenstva. Som radosť spravodlivých a brána hriešnikov k Bohu. Na zemi niet hriešnika tak zlorečeného, že by bol zbavený môjho milosrdenstva. Lebo každý, ak nedostane na moje orodovanie nič iné, dostane aspoň milosť, že je menej pokúšaný od zlých duchov.

V záverečnej časti homílie sa biskup prihovoril pútnikom slovami: „ Ak nás aj znepokojujú naše hriechy, putujme k našej Kráľovnej Matke milosrdenstva. V našich dejinách vždy bola úcta k Panne Márii rozšírená. Nech toto vzácne dedičstvo je dôležitou súčasťou aj nášho duchovného života. Nezabúdajme sa s dôverou obracať k našej Matke v našich modlitbách. Mária určite neprestáva orodovať za nás u svojho Syna.

Súčasťou  púte bola aj modlitba korunky Božieho milosrdenstva v réžii Kongregácie sestier Matky božieho milosrdenstva. Slávnostnú atmosféru podujatia podčiarkli vystúpenia operného speváka Gustáva Beláčka, speváčky mariánskych piesní Hanky Servickej a súboru The Gospel Family z Novej Dubnice.