Pápež František apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom) vyhlásil 8. 12. 2020 mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej cirkvi.
Bronzová socha - súsošie sv. Jozefa s malým Ježišom pribudla v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov v sobotu 22. mája 2021, kedy ju tu požehnal žilinský diecézny biskup Tomáš Galis.
Aby sv. Jozef tak ako v nebi mal osobitné postavenie medzi svätými, je miesto jeho úcty zvýraznené nielen väčšou kaplnkou ako sú kaplnky k úcte ostatných svätých, ale aj krížom viditeľným z celého areálu Skalného sanktuária.

Autorom sochy je akademický sochár Peter Sojka.
Hlavný celebrant slávnostnej bohoslužby v homílii pripomenul dôležité posolstvo:
„Skúsme si to tak zafixovať. Ak sa nám zdá, že nám Boh nepomáha, to neznamená, že nás opustil, že na nás zabudol, ale že nám dôveruje. Dôveruje v našu schopnosť niečo naplánovať, niečo vymyslieť, nájsť nové riešenie. Ježiš vždy oceňoval kreatívnu vieru ľudí okolo neho. K takým mužom patril a patrí aj sv. Jozef, ktorého sochu sme dnes požehnali.

Niekedy si myslíme, že veriť znamená nachádzať ľahké a uspokojivé riešenia. Avšak viera, ktorej nás učí Ježiš, je taká, akú vidíme u sv. Jozefa. On nehľadal rýchle riešenia, ale čelil realite s otvorenými očami, prijímajúc osobnú zodpovednosť.
Jeho dejiny, Boží plán. Jozef nás takto učí, že viera v Boha zahŕňa aj vieru v to, čo môže konať aj cez naše obavy, cez naše slabosti, cez našu ľudskú krehkosť. A učí nás, že uprostred búrok života sa nemáme báť zveriť Bohu kormidlo našej loďky.“

Súčasťou slávnosti na Butkove bola aj krížová cesta so sv. Jozefom, ako aj modlitba Korunky Božieho milosrdenstva, vedená otcom biskupom a sestrami z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva z Krakova.

Duchovné slovo dopĺňali hudobno-spevácke vystúpenia Vlasty Mudríkovej, Gustáva Beláčka a súboru The Gospel Family.