Informácia o najbližších väčších podujatiach na hore Butkov 

Vážení pútnici!

Vzhľadom na sprísňovanie pravidiel pre konanie väčších pútí Vám oznamujeme, že púť do Skalného sanktuária, ktorá bola plánovaná na 10. 10. 2020 ako "Sobota Božieho milosrdenstva", sa konať nebude.

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva samozrejme je pre pútnikov prichádzajúcich cez krížovú cestu trvale prístupné.

Farský úrad Ladce, Nadácia AGAPA a Považská cementáreň, a. s. Ladce