Obraz sv. Jána Pavla II. bol vytvorený technológiou nanotlače na sklo, ktorá je odolná voči poveternostným podmienkam. Obraz dal v Poľsku vyrobiť pán Bronislaw Brózda.

Pod obrazom sú umiestnené predmety súvisiace so životom sv. Jána Pavla II. – škapuliar a kópia obrazu Karmelskej Panny Márie.

 

Nad obrazom sú slová sv. Jána Pavla II.: „Nebojte sa.“ Za pamätníkom sú umiestnené kamene so žulovými tabuľami s výrokmi sv. Jána Pavla II.: „Totus Tuus Mária!“„Totus Tuus. Amen!“

 Na zadnej strane pamätníka sa nachádza modlitba o vyprosenie milosti na príhovor pápeža, svätého Jána Pavla II.:

Bože v najsvätejšej Trojici, ďakujeme Ti za to, že si dal cirkvi pápeža, svätého Jána Pavla II., a učinil si, že v ňom zažiarila Tvoja otcovská dobrota, sláva Kristovho kríža a jas Ducha lásky. S dôverou v Tvoje nekonečné milosrdenstvo a na materinský príhovor Márie stal sa živým obrazom Ježiša dobrého pastiera a ukázal nám svätosť – vysoký rozmer kresťanského života ako cestu na dosiahnutie večného zjednotenia s Tebou.

Udeľ nám na jeho príhovor a podľa Tvojej vôle milosť, o ktorú s nádejou prosíme. Amen.

 

 

Postavenie a požehnanie pamätníka sv. Jána Pavla II.

 

Keď dostali Poliaci z Krakovskej oblasti informáciu o prítomnosti Jána Pavla II. na duchovnej slávnosti požehnania kríža a svätej omši dňa 14. 9. 2013, na ktorej sa aj sami zúčastnili, dostala cementáreň od poľských partnerov návrh: „Postavme spoločne na hore pri kríži pamätník Jánovi Pavlovi II.“ Stavba pamätníka pápežovi sv. Jánovi Pavlovi II. v kameňolome na hore Butkov zaujala a nadchla aj krakovského arcibiskupa Stanislawa kardinála Dziwisza, ktorý ako osobný sekretár a priateľ žil takmer 40 rokov po boku svätca.

Hlavným celebrantom svätej omše dňa 21. júna 2014 bol Stanislaw kardinál Dziwisz z Krakova za prítomnosti žilinského biskupa Tomáša Galisa a asi 30 kňazov zo Slovenska a Poľska. Pri príchode krakovského kardinála, žilinského diecézneho biskupa a ich sprievodu na horu Butkov, boli už pod krížom sústredení takmer všetci z cca 1 000 veriacich, ktorí sa zúčastnili na duchovnej slávnosti.

 

Celú slávnosť vysielala v priamom prenose televízia LUX. Pred začiatkom slávnosti pre TV LUX povedali:

Kardinál Stanislaw Dziwisz:

„Veľmi rád som na toto miesto prišiel, lebo na toto miesto ste zapísali pamäť Jána Pavla II. Keď raz budeme hľadať pamiatku, kult sv. Jána Pavla II., bude potrebné prísť práve na toto miesto, do tohto kameňolomu.

Ľudia na Slovensku milovali a teraz možno ešte väčšmi milujú Jána Pavla II. Ja mám takú nádej a veľmi v to dúfam, že toto miesto bude pre slovenský národ miestom kultu Jána Pavla II. a on sa im tu bude prihovárať.“

 

Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup povedal:

„..., že oni majú centrum sv. Jána Pavla II. v Krakove, my môžeme povedať, že máme centrum sv. Jána Pavla II. tu  na hore Butkov, vo farnosti Ladce a v našej diecéze.“

 

Účastníkov na hore Butkov privítal Ing. Anton Barcík. Okrem iného zhromaždeniu veriacich povedal aj tieto slová:

„Od dnešného dňa môžeme na tejto hore vyprosovať milosti, pokoj i novú silu aj u svätého Jána Pavla II. Záštitu nad miestom s kresťanským krížom a pamätníkom sv. Jána Pavla II. prevzali a na spoločnom dokumente slávnostne podpísali okrem cementárne starostovia a farári obcí Ladce a Beluša.

Nemôžem sa ubrániť dojmu, že v ostatnom období sme sa stali na tejto hore priamymi účastníkmi historických duchovných udalostí, ktorých dosah do budúcnosti nemôžeme v súčasnosti doceniť.“

 

V príhovore na teritóriu žilinskej diecézy žilinský biskup Tomáš Galis okrem iného povedal:

  • aby sme sa pri slávení vrcholnej obety – eucharistie vzájomne posilnili aj ľudskou prítomnosťou, že na tomto vrchu Butkov bude pamätník, ktorý bude všetkým ukazovať cestu - skrze kríž sa ide do slávy (Per krucem ad lucen)
  • a pamätník sv. Jána Pavla II. bude svedčiť o vzájomných vzťahoch medzi Poliakmi a Slovákmi. Svätý Ján Pavol II. sa určite prihovára za nás, aby sme zostali verní, aby sme boli silní vo viere, aby sa prehlbovala naša viera, aby sme sa stávali lepšími.

 

Kardinál Stanislaw Dziwisz začal homíliu v slovenskom jazyku týmito slovami:

„Uprostred tejto neobyčajnej scenérie, v ktorej dnes slávime Eucharistiu, mi prichádzajú na myseľ slová žalmistu: Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem” (Ž 121, 1-2).“

 

Kardinál Stanislaw Dziwisz pri pozdravení účastníkov slávenia eucharistie na hore Butkov okrem iného pripomenul historický prínos svätca pre našu slobodnú súčasnosť – že môžeme žiť v slobode svedomia. V homílii okrem iného zaznelo:

Svätý Ján Pavol II. bol nazvaný pápežom Božieho milosrdenstva. Ako sa neradovať zo skutočnosti, že v Ladcoch je živá úcta k Božiemu milosrdenstvu a jej výrečným symbolom je vami stavaný chrám Božieho milosrdenstva. Nech sa aj odtiaľto šíri volanie po Božom milosrdenstve pre náš nepokojný svet, pre Európu, pre ľudí, ktorí podliehajú pokušeniam sekularizmu. Čiže pokušeniam zariadiť si svoj život tak, akoby Boh nejestvoval, akoby nemal čo človeku povedať a ponúknuť.“

 

 Krakovský metropolita ukončil homíliu slovami:

„Nech žehná celé Slovensko. Nech vás sprevádza orodovanie Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska. Nech sa za vás prihovára svätý Ján Pavol II, ktorý vám ďakuje za vašu lásku k nemu, vyjadrenú aj v jeho pamätníku, ktorý dnes odhaľujeme a posväcujeme. Som presvedčený, že z výšky na nás hľadí a všetkých nás žehná.“

 

Na konci svätej omše zaznela Pápežská hymna. Hudobný a spevácky sprievod zabezpečil spevácky zbor The Gospel Family pod vedením Juraja Horta.