Tradičná národná púť 19.5.2018
Benefičný koncert Aleluja 3.6.2017 - 1. časť
Tradičná národná púť 20.5.2017
Vysvätenie kostola v Ladcoc október 2016 - 1. časť
Benefičný koncert Aleluja 3.6.2017 - 2. časť
Adventný koncert Vondráčková Ladce 2016
Vysvätenie kostola v Ladcoc október 2016 - 2. časť