Ak ste niečo v areáli Skalného sanktuária zabudli či stratili, kontaktujte nás na MT 0915 795 821. Ak sme to našli (prípadne nám to nálezca odovzdal), určite vám to vrátime.

Našiel sa prsteň.
Nálezca by ho rád vrátil majiteľke, ktorá ho bude vedieť identifikovať. Kontakt do správy nálezcu. Anastazia Repkovska https://www.facebook.com/anastazia.repkovska 

https://www.facebook.com/kriz.butkov/posts/pfbid02p1acxg6M3w1FY3McnLaYwxchzxAdg1W3ETDeWr4o8f9miKq3fWhnpVx4nr85kfWhl