Počas soboty Božieho milosrdenstva – 12. septembra 2020 – pribudlo na Butkove nové sakrálne dielo: Detviansky kríž, ktorý slávnostne požehnal ladčiansky farár Mons. Jozef Petráš.

Jedinečný kríž vytvoril majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy v duchu rezbárskych tradícií regiónu Podpoľania. Vyrobil ho z mimoriadne tvrdého dubového dreva. Kríž je vysoký 7,3 metra a s podstavcom je jeho výška 8 metrov. Kríž je výrazne farebný a plný kresťanskej a rastlinnej symboliky. Podobné monumentálne detvianske kríže sú roztrúsené po celom Slovensku a stali sa národno-reprezentačným symbolom  a nehmotným kultúrno-duchovným dedičstvom Slovenska. Ten butkovský  víta ako prvý kresťanský symbol  pútnikov prichádzajúcich na krížovú cestu do Skalného sanktuária.

V rámci svätej omše k sviatku Povýšenia svätého kríža  Mons. Jozef Petráš pripomenul aj slová, ktoré sú vytesané na kameni Detvianskeho kríža: „Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako kráľ milosrdenstva.“ Ten kríž je uvítaním v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Ale prináša nám aj  úžasné posolstvo, ktoré by sme mali mať pred svojím zrakom neustále, že on príde, ale skôr ako príde ako spravodlivý sudca, najprv prichádza ako kráľ milosrdenstva. Nie aby svet trestal, zahubil, ale aby  ho spasil. A keď sem prichádzame na toto posvätné miesto, tak nezabudnime, že Ježiš nás čaká ako kráľ milosrdenstva.“

Svoju homíliu ukončil Mons. Jozef Petráš modlitbou, ktorá je vytesaná pod 12-metrovým krížom v Skalnom sanktuáriu na Butkove, a ktorú sa tam chodieval denne modliť  v období, keď  vypukla pandémia a keď  u nás zakázali slúžiť sväté omše v kostoloch, aby  od tohto kríža žehnal farnosť Ladce, celé Považie, celé Slovensko i celý svet: „Všemohúci a láskavý Bože, Ty si prameňom všetkého požehnania, preto Ťa pri tomto kríži lásky,  obety a víťazstva  milosrdného Ježiša Krista, postavenom  z vďačnosti na Tvoju slávu prosíme. Vypočuj naše prosby  a prosby svätcov nášho národa, zvlášť príhovor nebeskej Matky a milosrdne  zachráň našu krajinu pred všetkým zlom viditeľným i neviditeľným, pred  katastrofami, vojnami, pred stratou pravej viery a morálky. Požehnaj nás, naše rodiny,  našich blízkych  a požehnaj celé Slovensko, aby sme sa stali požehnaním jedni druhým. Príď Duchu Svätý do našich životov, naplň naše srdcia svojimi milosťami a daj, aby  sme v Ježišovom mene svetu ponúkli dar svojej  pravej viery. Požehnaj našu prácu, dielo našich rúk a nášho umu, nech prispieva k spoločnému dobru, aby sme si slúžili navzájom ako dobrí   správcovia mnohotvárnej  Božej milosti. Odstráň všetky prekážky, ktoré by mohli byť medzi nami a Tebou, aby sme Ťa viac milovali a  prijímali od Teba pokoj, lásku, radosť, ktoré nám ponúkaš skrze eucharistiu. Daj, aby sme Tvojmu krížu ostali vždy verní. Amen.“

Súčasťou soboty  Božieho milosrdenstva bolo aj stretnutie aktívnych účastníkov projektu dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy Cesta obnovy života a vzťahov. Účastníkom predstavili aj nový Pastoračný fond Žilinskej diecézy s názvom KROK, čo je skratka slov Kreativita, Radosť, Odvaha a Krása.

Účastníkov  osobne pozdravil aj  žilinský diecézny biskup Tomáš Galis: “Vďaka, že ste aj dnes urobili krok a prišli sem. Do tohto projektu je už zapojených veľa ľudí, to už nie je len to prvopočiatkové, keď vznikla myšlienka, ale to už je celý team. Teším sa, že som biskupom tejto diecézy, lebo vidím veľké zázemie ľudí, ktorí sa jednak modlia a potom ľudí, ktorí sú ochotní otvoriť svoje srdce. Už nie byť uzavretí do seba, žiť ten individualizmus, ale  čo môžem,  akú drobnosť môžem urobiť pre Ježiša... Ale Ježiš nám to povedal, keď si nebudeme všímať jeden druhého, tak darmo budeme hovoriť, že chceme robiť dačo pre neho.“

Hudobný sprievod podujatia zabezpečili: dychová hudba Vozokanka, speváčka Vlasta Mudríková a Spoločenstvo Efata.