Výstavba krížovej cesty trvala asi 1,5 roka a jej dĺžka je 900 m. Krížová cesta začína približne 500 m od parkoviska pod chatou Muflónka.

Každé zastavenie krížovej cesty je akoby malou kaplnkou pod holým nebom, ktorej polkruhové steny sú vyložené kameňom. Na kamenných doskách sú vyryté čísla jednotlivých zastavení a na druhej strane slová Ježiša z Denníčka sv. sestry Faustíny. V centre sa nachádza medailón reliéfu scény, ktorá sa vzťahuje k danému zastaveniu (rovnaké medailóny zobrazujú krížovú cestu aj v kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch). Jednotlivé zastavenia spája kamenný múr, ktorý zároveň chráni cestu pred zosuvmi pôdy.

 

Biskup Galis požehnal krížovú cestu Božieho milosrdenstva na Butkove

 

Novú monumentálnu kamennú krížovú cestu Božieho milosrdenstva požehnal   v sobotu 17. septembra 2016 na Butkove žilinský diecézny biskup mons. Tomáš Galis za účasti desiatok kňazov a značného počtu rehoľníčok a rehoľníkov. Výnimočnú možnosť prejsť medzi prvými štrnásť zastavení krížovej cesty od chaty Muflónka až do areálu Skalného sanktuária na Butkove si nenechalo ujsť -  napriek daždivému počasiu - viac ako tisíc pútnikov zo Slovenska, Česka a Poľska. Pri každom zastavení si mohli prečítať aj originálne úvahy svätej sestry Faustíny z brožúry, ktorá bola pri tejto príležitosti vydaná. Hudbou a spevom sprevádzala účastníkov krížovej cesty skupina Efata Považskej Bystrice.

V areáli Skalného sanktuária sa približne dvom tisíckam účastníkov  slávnostnej svätej omše prihovoril najskôr generálny riaditeľ Považskej cementárne v Ladcoch Ing. Anton Barcík. Osobitne privítal po prvý raz medzi účastníkmi uniformovaných zástupcov štyroch rytierskych rádov: „Keď sme pred rokom  prezentovali náš zámer vybudovať krížovú cestu, nemali sme ešte jasné predstavy, ako by mala vyzerať. Naša viera, že to spoločne dokážeme, sa zvyšovala so schopnosťami a pracovitosťou tých, ktorí pomohli toto dielo postaviť.“ Ocenil  partiu pracovitých a zručných kamenárov z Oravy na čele s Ing. Františkom Žitňákom, firmu Pavla Ondrejáta, ktorá premiestnila a upravila stovky ton zeminy a kameňa a vyzdvihol prácu medailéra Štefana Novotného z Mincovne v Kremnici, ktorý výtvarne vytvoril originálne bronzové reliéfy jednotlivých zastavení. No a mimoriadna vďaka patrí aj sestre Alžbete Siepakovej z Kongregácie sestier matky Božieho milosrdenstva z Krakova, ktorá je autorkou publikácie, ktorú dostali všetci účastníci krížovej cesty už pri jej požehnaní. V závere zaželal všetkým účastníkom, aby vždy odchádzali z tohto miesta duchovne povzbudení a aby boli milosrdní voči blížnym. Vyslovil nádej, že Skalné sanktuárium na Butkove,  doplnené krížovou cestou,  zostane aj pre budúce generácie nádherným obohatením duchovného života nielen pre farnosť a diecézu, ale  aj pre celé Slovensko.

Pred homíliou slávnostnej svätej omše sa areál Skalného sanktuária na Butkove ponoril do hmly. Hlavný celebrant Mons. Tomáš Galis pripomenul, že v Biblii  boli oblaky a hmla vždy znakom Božej prítomnosti: “Tešme sa, že môžeme byť v Božej prítomnosti a že tu môžeme byť jeden pre druhého. Slávime Svätý rok  milosrdenstva a všetci sme pozvaní ho prežívať vo svetle Pánových slov: byť milosrdní, ako Otec. Osobitným znakom roka Milosrdenstva je putovanie, pretože tento rok je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojim životom. Život je putovaním a ľudská bytosť je pútnik kráčajúci cestou do vytúženého cieľa. Aj my sme putovali na horu Butkov. Takáto púť symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu. Všetci, ktorí sme vyšli dnes na túto horu, sme si poriadne prevetrali pľúca, zohriali sme sa, niektorí sa aj spotili, bola to naša obeta. Púť nech je teda popudom na obrátenie, aby nás milosrdný otec mohol objať Božím milosrdenstvom, aby sme aj my mohli byť milosrdní voči druhým, ako je Boh voči nám.“

Hlavný celebrant pridal v závere svoj podpis pod pamätnú listinu, v ktorej sa hovorí: „S veľkou láskou a radosťou som dnes na večnú pamiatku požehnal krížovú cestu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Kiež by ňou kráčalo čo najviac pútnikov, aby uvažovali o utrpení nášho pána Ježiša Krista, a tak nachádzali posilu na ceste životom.“

Súčasťou slávnosti bola aj modlitba Korunky Božieho milosrdenstva pod vedením Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva z Krakova. S umeleckým slovom prispela herečka Ida Rapaičová, ktorá zarecitovala Hollého Cyrilometodiádu. Výnimočnosť chvíle znásobili aj spevácke  a hudobné  vystúpenia sólistu opery SND v Bratislave Ivana Ožváta a Chrámového speváckeho zboru sv. Jozefa robotníka z Čadce i detského speváckeho zboru La Bambino z Ladiec.