Hlavným centrom tejto časti Skalného sanktuária je socha Panny Márie. Výška sochy je 6 m a stojí na 3 m vysokom podstavci. Socha má hmotnosť cca 22 t. Na podstavci sochy je znázornený ruženec a text: SOM NIELEN KRÁĽOVNOU NEBA, ALE AJ MATKOU MILOSRDENSTVA A TVOJOU MATKOU.

Na jeseň v roku 2016 navštívil Ing. Anton Barcík v areáli bratislavského hradu akademického sochára Vladimíra Višvádera zo spoločnosti Villard Bratislava s ideou vytvoriť pre SSBM na hore Butkov sochu Panny Márie. (Vladimír Višváder je okrem iných prác autorom a realizátorom sochárskej výzdoby v Barokovej záhrade a sochy Trofejí na Bratislavskom hrade.)

Samotnej realizácii sochy predchádzalo vytvorenie autorského návrhu sochy. Vladimír Višváder modeloval zmenšený model sochy (1:6) klasickým spôsobom z hliny. Po odsúhlasení návrhu zo strany Ing. Antona Barcíka vyhotovil silikónovú formu a jej prvý výlisok vo výške 1 m požehnal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis na hore Butkov 20. mája 2017.

Sochár so svojimi zamestnancami od júna do decembra 2017 modeloval sochu Panny Márie v požadovanej 6 m veľkosti. Vyhotovený originálny model sochy musel byť zničený, aby mohol byť vyhotovený jeho negatív. Výroba foriem bola rozdelená do 6 jednometrových častí. Pripravené formy boli naplnené overenou trvácnou kamennou hmotou vytvorenou na báze cementu a mletých vápencov, ktorá je autorským tajomstvo sochára. Vyzretá kamenná hmota je kompaktná, trváca a kamenársky opracovateľná.

 Po prevezení sochy na horu Butkov v apríli 2018 bola socha osadená na pripravený podstavec a lazúrou farebne zjednotená.

 

V pravom múre mariánskeho areálu sú kaplnky 5 svätcov:

Svätý Šimon Stock (kňaz, karmelitán, +1165, †1265)

Žil v mimoriadnej úcte k Panne Márii. V roku 1251 sa mu zjavila Panna Mária a odovzdala mu vzácny dar – časť rehoľného habitu – hnedý škapuliar – so slovami: „Prijmi toto rúcho. Je znamením spásy, zárukou pokoja a večného záväzku. Kto v ňom zomrie, nezakúsi večný oheň.“

Svätá Filoména (panna, mučenica, + odhad rok 302)

Napriek nízkemu veku zasvätila život Božiemu Synovi. Keď odmietla ponuku na sobáš, bola mučená a väznená. Trýznitelia ju bičovali a priviazanú o kotvu vrhli do mora. Mala byť usmrtená šípmi. Božou prozreteľnosťou skrze Máriu a anjelov bola uzdravená. Umrela sťatím hlavy. Svätá Filoména silou svojho príhovoru získala titul „Divotvorkyňa“.

Svätý Ľudovít Maria Grignion De Montfort (kňaz, mariánsky mystik, +1673, †1716)

Svätý Ľudovít túžil privádzať ľudí nášmu Pánovi a jeho svätej Matke. Sám viackrát prežíval jej prítomnosť. Prijal za svoje životné heslo „Per Mariam od Jesum“ – „Cez Máriu k Ježišovi“. Úctu k Panne Márii vyznal v diele „O pravej úcte k Panne Márii“. Od neho pochádza známe heslo: „Totus tuus“ – „Som celý tvoj“.

Svätá Rita (rehoľníčka, mystička, +1381, †1457)

Vydala sa z donútenia. Potom ako ovdovela a po smrti oboch synov vstúpila do duchovného života v kláštore. Svoje chronické zdravotné utrpenie obetovala Bohu a prežila viaceré mystické zjavenia. Dostala stigmu z tŕňov Kristovej koruny. Jej telo zostalo neporušené dodnes. Uctieva sa ako patrónka v skúškach a beznádejných situáciách.

Svätý Dominik Guzmán (kňaz, dominikán, +1170, †1221)

Bol zakladateľom rehole chudobných kazateľov – dominikánov. Podľa tradície sa sv. Dominikovi pri modlitbe zjavila Panna Mária. Mal si vybrať hlavné pravdy viery, ktoré bude učiť. Svätý Dominik sa od Panny Márie naučil modliť svätý ruženec a ten sa časom stal modlitbou Cirkvi.

V ľavom múre areálu sú osadené 3 kamenné dosky. Na strednej kamennej doske je kópia obrazu Milosrdného Ježiša z kostola Božieho milosrdenstva v Ladcoch vytvorená technológiou nanotlače na sklo. Po oboch stranách obrazu sú na samostatných kamenných doskách modlitby:

Po ľavej strane obrazu:

„Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si nám dal ten najvzácnejší dar, Pannu Máriu, ktorá v pokore a s láskou prijala Boží plán.

Mária, Matka naša, vypros nám milosť, aby sme naše životy odovzdali do vôle Boha a tak dovolili Bohu uskutočniť jeho zámer v našich životoch, aby sme všetky naše rozhodnutia prijímali v úplnej slobode Božích detí.

Skrz Tvoj láskavý príhovor, nech nás Duch Svätý neustále vedie a inšpiruje na ceste za Tebou a Tvojím Synom.

Amen.“

Po pravej strane obrazu:

„Ó, Matka milosrdenstva, prichádzam k Tebe, lebo Ty si nádejou pre všetkých ľudí.

Prihováraš sa za každého hriešnika, preto som tu prišiel aj ja, aby som volal k Tebe a skrze Teba k Tvojmu Synovi.

Mária, Matka moja, buď mi útočiskom a nádejou, obráť ku mne svoje oči plné milosrdenstva a ukry ma pod svoj ochranný plášť.

Pomôž mi prosím, pre lásku k Ježišovi Kristovi, aby som nestratil svoju dušu a mohol sa raz s Vami tešiť v nebi.

Amen.“

 

Mariánsky unikát na Považí – nová patrónka hory Butkov

19. mája 2018 sa na hore Butkov pri obci Ladce (na strednom Považí) stretlo viac ako šesť tisíc pútnikov zo Slovenska, z Poľska, Čiech a Rakúska. Počas tradičnej májovej púte tu bola požehnaná monumentálna socha Panny Márie – Matky milosrdenstva. Toto majstrovské dielo sa zaradilo medzi unikáty aj z architektonického a stavebného hľadiska.

Autor sochy dal originálnu pečať soche precíznym prevedením detailov – najmä pokiaľ ide o zobrazenie tváre a rúk. Na svete nenájdete sochu Panny Márie, ktorá by mala túto tvár a gesto rúk Matky milosrdenstva vyjadruje pozvanie a ochranu. Socha púta aj vynikajúcim stvárnením pohybu. Autor vsadil na prepracovanosť plášťa, ktorý napriek tomu, že váži stovky kilogramov pripomína ľahkosť drapérie. Dynamiku dielu dodáva aj samotné slnko, ktoré na soche vytvára kontrasty a rozmiestnenie tieňov.

Ako vníma hotové dielo samotný autor?: Keď tam už socha stála, cítil som zimomriavky. Je to zvláštny pocit, vyrobiť také monumentálne, a predsa krehké dielo. A potom znova, keď ju požehnávali. Dá sa povedať, že to bola moja prvá a zároveň najväčšia vernisáž v živote. Dojímala ma tá atmosféra, slová sa mi strácali v hrdle, keď som sa mal prihovoriť šiestim tisícom ľudí. Slová nie sú materiál, s ktorým zvyknem pracovať. Ale boli to predovšetkým slová, ktorými som chcel vyjadriť vďaku. Všetkým tým, ktorí mi pomohli, veriacim, ktorí na vysvätenie prišli,“ dodáva Vladimír Višváder.

Žilinský diecézny biskup Tomáš Galis pri posviacke sochy vyzval pútnikov, aby prichádzali  na toto miesto stretnutia s nebeskou Matkou. „Tá socha je úmerná veľkosti nášho Slovenska. Do jej rozprestretých rúk sa zmestíme všetci, nech sme z ktoréhokoľvek regiónu. Hovorme s ňou, aby sme sa naplnili útechou a nádejou.“

Anton Barcík, generálny riaditeľ  cementárne v Ladcoch, v areáli ktorej sa kameňolom Butkov  nachádza, osobitne poďakoval autorovi sochy Vladimírovi Višváderovi: „Vytvoril si originálne dielo, ktoré nadchne nielen mariánskych ctiteľov, ale rozšíri ohlasovanie Božieho milosrdenstva a Božej milosrdnej lásky z hory Butkov. Preto ti odovzdám  symbolický darček: kameň z tejto hory. Tento kryštalický vápenec vytvoril tvorca tvorcov, umelec umelcov a darca talentu aj pre teba.“

Zároveň však poďakoval aj všetkým pracovníkom, ktorí sa zúčastnili budovania Skalného sanktuária, ktorého súčasťou je aj monumentálny 12-metrový kríž, kaplnka Božieho milosrdenstva, pamätníky sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II., jedinečná kamenná krížová cesta i päť  nových kaplniek svätcov, ktoré dopĺňajú areál úcty Panny Márie: „Dokázali ste, že každý z nás môže v plynúcom čase, ktorý nám bol darovaný, meniť svet tam, kde žije a pracuje. Ďakujem vám, že ste na tejto hore zanechali jedinečnú duchovnú stopu aj pre budúce generácie. Prispeli ste k verejnému poukazovaniu na kresťanské korene Slovenska a Európy.“

Slovensko má tak od mája 2018 jedinečnú kamennú mariánsku sochu v nadživotnej veľkosti, ktorá je unikátna nielen v našom regióne, ale aj v celej Európe. Socha Panny Márie je zároveň dominantou najmladšieho pútnického miesta na Slovensku, ktorým je skalná Svätyňa Božieho milosrdenstva na vrchu Butkov pri Ladcoch. Ak hľadáte miesto na zastavenie a upokojenie mysle v dnešnej „trochu uponáhľanej“ dobe alebo len zaujímavý turistický tip, Butkov vás pri letných potulkách Slovenskom rozhodne nesklame.